KALNAS


Viena iš pagrindinių Vilniaus centrinės dalies vizualinio identiteto savybių – miestas lomoje ir centrą juosiantys žali šlaitai. Ši esamybė įtakojo projektinio pasiūlymo koncepcijos kryptį, kuria siekiama akcentuoti Vilniaus centrinės dalies santykį su esamu (dar išlikusius) gamtiniu karkasu. Projektinio pasiūlymo koncepcija – „Kalnas“ (šviesos namai).

Projekto esminiai sprendiniai remiasi šiais trim pagrindiniais postulatais, iš kurių du nulemia komplekso erdvinę sandarą, o vienas – funkcinę ir technologinę logiką. Jų struktūrą ir nuostatas lėmė principinė projekto idėja -”Kalnas”.

Esami Vilniaus gamtinio karkaso elementai – žaliosios kalvos ir šlaitai yra viena pagrindinių vizualinio tapatumo savybių. Siekiant akcentuoti šią savybę siūlomo pastato konfiguracija turi kalno morfologinės logikos ir vizualinės analogijos bruožų. Tai atspindi pirmojo postulato (1) – žaliojo kalno – gamtinės aplinkos reprezentavimo miesto centre nuostatas.

Antrasis postulatas (2) – Pastatas su vieša erdve – miesto viešųjų erdvių sistemos dalis. Atsižvelgiant į jau esamą viešųjų erdvių sistemą gretimybėse (su esamais parkais, pagrindinėmis pėsčiųjų trasomis ir gatvėmis bei aikštėmis) projektiniame pasiūlyme numatomas pastatas su apželdintu stogu, kuris būtų naudojamas kaip miesto viešoji erdvė, skirta rekreacijai bei vertingiausių panoramų apžvalgai. Be to šią viešosios erdvės logika tęsia jau susiformavusią parko ir kitų viešųjų erdvių sistemą (parkas prie Santuokų rųmų, Tauro kalnas, Lukiškių aikštė, Skveras Prie P.Cvirkos paminklo, ryšys su Vingio parku). Turint omenyje numatomo pastato visuomeninių funkcijų gausą ir paskirtis, ši viešųjų erdvių sitemos nuostata tokios svarbos vietoje yra būtinybė.

Trečiasis postulatas (3) – ekosofija. Draugiško aplinkai architektūrinio-technologinio sprendinio kūrimas, apimantis daugelį ekologinių koncepcijų (patalpų orientacija, fasadų struktūra ir medžiagiškumas, saulės energijos išnaudojimas, oro srautų valdymas, geoterminė energija, maksimalus želdynų plotas, transporto eleminavimas ir pan.

Statusas: urbanistinis – architektūrinis konkursas

Vieta: Vilnius (LT)

Konkurso data: 2008