DANGĖS UOSTAS

Teritorijos tarp Danės upės, Naujojo uosto g., Naujosios sodo g. tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas

Planuojama teritorija yra buvusioje uosto teritorijoje, kurią atidavus miesto funkcijoms, miestas gavo priėjimą prie vandens. Tuo pačiu kilo uždavinys: kaip konvertuoti ir toliau vystyti ilgą laiką buvusią uždarą teritoriją, pritaikant ją miesto reikmėms. Buvusi industrinio uosto funkcija nepaliko vertingų užstatymo fragmentų, o intensyvaus eismo gatvė atskyrė teritoriją nuo miesto, taip suformuojant “salos” fenomeną. Detaliuoju planu siekiama sukurti unikalią urbanistinę struktūrą prie vandens su stipriu tapatumu ir didele pridėtine verte, praplečiant centrinę miesto dalį iki Kuršių marių. Ryšiai su aplinkiniu urbanistiniu audiniu vystomi per viešas erdves išilgai Danės upės ašies. Lokali teritorijos viešųjų erdvių sistema veikia kaip žiedas, srautus paskirstant tolygiai. Erdvinio karkaso kulminacija – mažajai laivybai pritaikytas uostas. Į užstatymą integruojami išlikę istoriniai ženklai – medžių alėja, saugomi pavieniai statiniai. Šalia žiemos uosto projektuojamas naujas kruizinių laivų terminalas.

Autoriai – UAB “ARCHES” bendradarbiaujant kartu su UAB “SWECO LIETUVA” (Mindaugas Pakalnis)

Statusas: Detaliojo plano koncepcija
Adresas: Klaipėda (LT)
Planuojama teritorija: 15.56 ha
Bendras užstatymo plotas: ~70 000m2